Hoe

Overbruggen in drie stappen

Als je dingen in je eentje voor elkaar kunt krijgen heb je verder niemand nodig. Je stelt je eigen doelen. Je creëert je eigen middelen. Je maakt je eigen actieplan. Je zet je eigen tijdpad uit. Er zijn organisaties die denken dat zij in die positie verkeren. Heel soms is dat ook zo, maar de meeste organisaties hebben steeds vaker anderen nodig om hun doelen te realiseren. Innovaties gaan te snel of vraagstukken worden simpelweg te groot om in je eentje op te lossen. Dat geldt voor zorg en onderwijs, voor goederen en diensten, voor overheid en bedrijfsleven. Organisaties moeten dan elkaar opzoeken. Expertises bundelen. Soms definitief, vaak tijdelijk. Dan moeten ze over hun organisatiegrenzen heen stappen.

Dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan. De sleutel ligt in overbruggen, over je eigen grens durven stappen om de ander te ontmoeten. Dat overbruggen is een ambacht: verschillen zien, elkaar beter begrijpen, zonder elkaar blindelings te volgen. Want als iedereen hetzelfde doet gaat de meerwaarde van ‘samendoen’ juist weer verloren. De kunst is om gebruik te maken van elkaars kracht en zo samen verder komen dan alleen. WhereWeMeet helpt je ontdekken hoe je dat doet.

Dat gaat veelal in drie stappen: Elkaar Vinden, Samen Werken, Elkaar Loslaten.

Elkaar Vinden

Organisaties en professionals moeten elkaar eerst leren kennen. De verschillende perspectieven moeten duidelijk worden. Dan wordt de meerwaarde zichtbaar die elk kan bieden aan een gezamenlijk initiatief. In deze fase wordt de brug voorzichtig verkend en vinden de eerste ontmoetingen plaats. Zo wordt duidelijk of een vervolg kansrijk is. En of er voldoende vertrouwen kan ontstaan.

Samen Werken

De kunst van Samen Werken tussen organisaties en professionals zit hem in het benutten van verschillen. Hoe zorg je dat de som der delen meer is dan de losse elementen? Waar begrijpen professionals genoeg van elkaar om vertrouwen te hebben in vruchtbaar samen werken? Hoe kun je vertrouwen op je eigen kracht en ruimte geven aan die van de ander. Er zijn tal van vormen voor dat Samen Werken (allianties, netwerken, hubs, platforms, bewegingen etc. etc.). Wij noemen het vaak ‘licht organiseren’. WhereWeMeet kent de voor- en nadelen van elk van die vormen en helpt je het juiste design te vinden.

Elkaar Loslaten

Je moet ook van ophouden weten. Samenwerken is in veel gevallen tijdelijk. Als het probleem is opgelost gaat ieder zijn eigen weg. Maar je moet wel zorgen dat je voldoende leert van de ervaring. Want morgen staat een volgende uitdaging voor de deur. Met een nieuwe partner. En begint het overbruggen opnieuw.

Contact

Peter Knoers

Mark van Vuuren

WhereWeMeet

Vrouwenlaan 137
8107HW Zwolle

Schrijf je in voor blog updates